นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเราจะไม่หาประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าโดยการนำไปขายต่อหรือไม่ยินยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้ผ่านระบบสมาชิกของเราโดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางร้านได้เก็บรวบรวมไว้จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของเราเท่านั้น

ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมไว้มีดังต่อไปนี้

ชื่อ

นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล์

ที่อยู่จัดส่งสินค้า

การนำข้อมูลไปใช้

- เพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้า

- เพื่ออัพเดทข้อมูลการจัดส่งสินค้า และข้อมูลด้านบริการที่ทางลูกค้าร้องขอเพิ่มเติม

- ใช้ในการบริหารจัดการบัญชีลูกค้า

- เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร อัพเดทข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า

ทางร้านฟาซิแคร์ขอยืนยันให้ท่านมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้จะถูกเก็บไว้ในคลังข้อมูลของเราอย่างดีที่สุด เราจะปกป้องรักษาข้อมูลของท่านด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้

- กำหนดขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

- จำกัดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

- คอยดูแลด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์เก็บข้อมูลเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าถึงข้อมูลในระบบ

- ทำลาย(ลบทิ้ง)ข้อมูลที่พ้นวาระการเก็บข้อมูลแล้ว เพื่อป้องกันด้านความปลอดภัยของข้อมูล